augustus 8, 2019

Stress zorgt voor veel verzuim op werk: ‘Blijkbaar is het een taboe’

Dat was dinsdag te lezen op de nieuwspagina van de NOS. Het gaat dan met name om levensloopstress. Iedereen doorloopt verschillende fases in hun leven, zowel op het werk als privé. Van je eerste baan tot aan je pensioen. Alle fases brengen uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt, in mindere of meerdere mate, met deze uitdagingen te maken en dat kan best ingrijpend zijn. Denk aan voorbeelden als het overlijden van een ouder of gezinslid, financiële problemen, een echtscheiding of de zorg voor een zieke vader of moeder. Dit leidt tot stress, wat vervolgens tot veel verzuim leidt.

Uit onderzoek van Zorg van de Zaak blijkt dat veel leidinggevenden vaak helemaal niet weten wat er speelt bij de medewerkers op de vloer, terwijl het zeker aandacht verdient. Enkele feiten en cijfers:

  • 80% van de mensen had in de afgelopen vijf jaar met levensloopstress te maken;
  • 66% procent verzuimt vanwege deze stress;
  • 20% heeft zich wel eens ziek gemeld op het werk zonder te zeggen dat het om moeilijkheden in de privésfeer ging.

Er is onvoldoende interesse en aandacht, waardoor leidinggevende niet op de hoogte zijn van wat er speelt. En dat terwijl tijdig praten over (beginnende) mentale of lichamelijke klachten juist stress en daarmee veel verzuim kan voorkomen, ook als deze klachten veroorzaakt worden door moeilijkheden in de privésfeer.

 

Een gezond en veilig werkklimaat is heel belangrijk!

 

Het toont maar weer eens aan hoe belangrijk een positieve en goede werksfeer is, een gezond en veilig werkklimaat. Dit heeft niets te maken met gezelligheidspraatjes en borrels, maar alles met een werksfeer waarin mensen zich onder andere:

  • Veilig voelen;
  • Vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar;
  • Zich durven uitspreken (ook al is hun mening afwijkend);
  • ‘Fouten’ toe durven geven;
  • Zonder aarzeling hulp vragen.

Om dit bereiken is een positieve en gezonde mindset cruciaal. Deze mindset leidt tot houding en gedrag dat je graag terug wilt zien op de werkvloer. Houding en gedrag dat direct bijdraagt aan een gezond en veilig werkklimaat. Denk aan aspecten als integriteit, eerlijkheid, actief luisteren, waarderen, onbevooroordeeld zijn en aandacht geven. Dit kun je bereiken door het versterken van de mentale weerbaarheid en welbevinden van de mensen binnen je team. Uit onderzoek blijkt dat mindfulness (aandachtstraining) effectief is in het verhogen van welbevinden onder werknemers. Medewerkers die mentaal in balans zijn, zijn minder gevoelig voor mentale gezondheidsproblemen zoals burn-out en zijn 15-20 % productiever.

 

Oprechte interesse en aandacht!

 

In mijn rol als leidinggevende en ervaring als mindfulness trainer, ben ik in staat om het allemaal bij elkaar te brengen. Dagelijks ervaar ik daar de positieve effecten van. Collega’s die zich veilig voelen en in onze gesprekken naast werkgerelateerde zaken ook privé zaken durven te bespreken. Niet omdat het moet, maar omdat het ze bezighoudt en het kan. Zaken die ingrijpend voor ze zijn. Gebeurtenissen die uitdagingen met zich meebrengen. Ik heb misschien niet (altijd) de oplossing, maar door interesse te tonen, te luisteren en aandacht te geven neemt het spanning bij de collega’s weg en weten ze dat het bespreekbaar is. En in de rol van leidinggevende is het zo moeilijk niet. Stel wat vaker de vraag: “Hoe is het met jou?” De kans is groot dat ze over het werk beginnen te praten. Vraag dan gewoon opnieuw: “En hoe is het met jóu?”.

Ook binnen jouw organisatie kun je het taboe op stress wegnemen, verzuim verlagen door onder andere de mentale weerbaarheid en welbevinden van medewerkers te versterken. Wil je weten hoe? Ik vertel er graag meer over.